CDSw - City Data Software, spol. s r. o.

CDSw - City Data Software, spol. s r. o., je společností zabývající se tvorbou vlastních aplikací na bázi geografického informačního systému (GIS) a pořizováním a údržbou geografických dat.

Hlavním zaměřením firmy v oblasti poskytování programového vybavení je vývoj geografických informačních systémů (GIS) především pro řešení problematiky správy obecního majetku.

V oblasti zpracování dat provádí firma pořizování a aktualizaci různých grafických a datových informací právě na vlastních geografických informačních systémech speciálně vyvinutých či upravených pro řešení dané problematiky.

Vlastním programovým vybavením zajišťujeme i zpřístupnění dat z GIS na internetu nebo podnikovém intranetu.