Reference

Změna modulu "Dokumentace"

Kompletně přepracován modul "Dokumentace"

Kompletně přepracován modul "Dokumentace"

Nyní jsou umožněny vícenásobné vazby dokumentu a sdílené dokumenty.