Reference

Aplikace pro OS Android pro fotodokumentaci závad

Mobilní aplikace pro pořizování fotodokumentace závad pro chytré telefony nebo tablety s operačním systémem Android

Mobilní aplikace pro pořizování fotodokumentace závad pro chytré telefony nebo tablety s operačním systémem Android v.4-x a výše

Dispečer vybavený chytrým telefonem pořídí v terénu fotografie, které dokumentují konkrétní závadu, jejíž identifikátor je známý. Pomocí speciální aplikace se vytvořené fotografie odešlou na server dispečerů tak, aby se zařadily k uvedené závadě do systému pro zpracování závad GIS aplikace ZAVADY

Vlastnosti mobilní aplikace

• Vyvolání seznamu závad s uvedením základních dat

• Volba závady ze seznamu, nebo zadáním identifikačního čísla

• Vyvolání interního fotoaparátu a volba pořízených fotografií k aktivní (vybrané) závadě

• Zaslání fotografií (včetně zeměpisných souřadnic a nepovinné poznámky) na server dispečerů

Popis celého řešení

GIS aplikace ZAVADY běží na serveru BOJ-FF01, kde data spravuje databázový a aplikační server GIS Server (GS). Pomocí technologie synchronizace dat posílá GS serveru Bojiště on-line data závad na server GIS-MAP. Ten má díky tomu stejný datový obsah jako dispečeři

Server GIS-MAP se nachází v demilitarizované zóně, takže je viditelný z vnější sítě. GS na GIS-MAP vystavuje webovou službu, která umožňuje komunikovat s vnějším prostředím pomocí internetové sítě. Mobilní zařízení předá prostřednictvím speciální aplikace a webové služby data do GIS Serveru na GIS-MAP. Zde jsou pomocí zásuvného modulu (plugin), který zná aplikační logiku programu ZAVADY, data transportována na server BOJ-FF01