Reference

Další GIS aplikace CDSw Mapa2015 v Praze

Hlavní město Praha zakoupilo celoměstské licence dalších GIS aplikací technologie CDSw Mapa2015

Hlavní město Praha zakoupilo celoměstské licence GIS aplikací technologie CDSw Mapa2015 "CYKLO", "BEZBARI", "TEPAOS", "LUK", "KANALIZ" a "EVKOFIN"

• CYKLO - účelový geografický informační systém pro správu cyklistických tras

• BEZBARI - účelový geografický informační systém pro správu a evidenci bezbariérových objektů a sociálních objektů

• TEPAOS – účelový geografický informační systém pro pořizování a údržbu technického pasportu místních komunikací

• LUK - účelový geografický informační pro letní úklid komunikací (komplexní úklid komunikací, odpadkové koše, a komunální odpad)

• KANALIZ - účelový geografický informační systém pro správu technického a majetkového pasportu kanalizačních zařízení

• EVKOFIN - účelový geografický informační systém pro evidenci komunikací pro financování