Reference

Podpora "StreetView" v aplikacích

Od verze GIS serveru 4.3 je podporováno "StreetView" v GIS aplikacích.
Pomocí doplňkového aplikačního modulu je možná od verze GIS serveru 4.3 podpora "StreetView" v stávajících GIS aplikacích. Doplňkový modul je zpoplatněn.

Jádro CDSw Mapa2015

Nové verze GIS aplikací a GIS Serveru postavené na jádru CDSw Mapa2015

Do distribuce byly uvolněny nové verze GIS aplikací a GIS Serveru postavené na jádru CDSw Mapa2015.

Jádro CDSw Mapa2015 se vyznačuje technologickou změnou stávajícího jádra (CDSw Mapa2010), související především s přechodem na novou verzi databázového stroje NexusDB v.4.xx.

Formát grafických a informačních dat u nového jádra zůstává nezměněn, je však rozšiřován o nové vlastnosti, které nejsou zpětně kompatibilní.

Úprava a rozšiřování funkčnosti existujících aplikací či jejich vlastností bude možné jen u verzí obsahujících nové jádro.

WMS pasportu zeleně

WMS pasportu zeleně na Magistrátu České Budějovice

Na vnitřní síti Magistrátu České Budějovice byla zprovozněna WMS pasportu zeleně

Tato služba poskytuje on-line požadovaná informační data u objektů trávníků aplikace Zeleň, včetně dat z harmonogramu údržby

Ve funkci serveru WMS obsahuje GIS server následující moduly:

• Datový server – přístup k datům

• Aplikační server – správa licencí a práv

• Modul Synchronizace (pro on-line synchronizaci dat mezi GS v distribuovaných sítích)

• Mapový server – zpracování mapových dat pro účely webových aplikací

• WMS server – kresba mapového výřezu a generování rastrového výstupu dle parametrů operace GetMap služby WMS

Synchronizace offline

Nová verze GIS serveru (3.18) a nová verze modulu synchronizace (4.3) umožňují synchronizaci offline.

 

Do provozu byla uvedena verze GIS serveru 3.18 a verze modulu synchronizace 4.3

Hlavní změny v GIS serveru 3.18:

- Rozšířena databáze uživatelů

- Nová verze transportu dat (1.1)

- Rozšíření archivního souboru o index umožňující rychlé vyhledávání historie

Hlavní změny v modulu synchronizace 4.3:

- Synchronizace umožňuje práci v režimu offline (vyžaduje podporu v aplikaci)

Nová verze GIS serveru a modulu synchronizace

Uvedena nová verze GIS serveru (3.15) a zcela nová verze modulu synchronizace (4.0).

Do ostrého provozu byla uvedena nová verze GIS serveru (3.15) a zcela nová verze modulu synchronizace (4.0).

Hlavní změny v nové verzi GIS serveru (3.15):

- Přepracováno Ovládací centrum

- Přidána možnost přepínání ovládaných serverů

- Změněn způsob ukládání konfigurace

- Změněna licenční politika

- Umožněno snadné manipulování s uživatelskými účty

- Ovládací centrum připojeno do serveru

- Nová verze transportu dat

- Zkvalitněna práce s chybami a logovým souborem

Hlavní vlastnosti v nové verzi modulu synchronizace (4.0):

- Jednotlivé projekty běží na samostatných vláknech

- Zjednodušeno nalévání tabulek

- Automatické zahájení sdílení z klienta

- Přidána tabulka synchronizovaných serverů

- Umožněno sdílení šablon

- Umožněno sdílení tabulek napříč mezi aplikacemi

- Vlastní akce se nestahují

- Odstraněno vytváření záložních souborů

- Nepodporuje spojení se staršími verzemi synchronizace

<< < Stránka 2 z 7  > >>