GIS aplikace

Portfolio GIS aplikací CDSw obsahuje širokou škálu produktů pokrývající spektrum od komplexních systémů pro řízení a správu procesně náročných úloh po jednoduší specializované systémy určené pro snadné provádění rutinních činností.

Pokud máte zájem o prezentaci a některého ze systémů, neváhejte nás kontaktovat, a připravíme pro Vás ukázku.

V případě, že mezi našimi produkty není žádný týkající se Vaší problematiky, rádi pro Vás vyrobíme systém na míru.

 

GISOblast řešení
CITYINFO obecný geografický informační systém pro prohlížení vybraných grafických a negrafických informací z pasportních oblastí spravovaných ve speciálních pasportních systémech
SDEKO evidence a správa informací o výkopových a záborových akcích na komunikacích, který usnadňuje jejich vzájemnou koordinaci tak, aby nedocházelo k stavebním nebo dopravním kolizím.
VEOSKOL pasportizace veřejného osvětlení, reklam umístěných na objektech veřejného osvětlení, optických tras a kolektorových sítí.
ELSCHEMA grafická správa elektrického schématu veřejného osvětlení.
DOPRAVA pasportizace svislého a vodorovného dopravního značení, správu dopravních situací, tvorbu dopravně-inženýrských rozhodnutí a opatření.
DBZ správa dopravně bezpečnostních zařízení na komunikacích (zábradlí, svodidla, zábrany, ploty, opěrné zdi, prahy, zrcadla, antiparkovací sloupky, apod).
CITYPLAN tvorbu územního plánu
EBU evidence běžné údržby na komunikacích.
TEPAOS technický pasport komunikací.
LUK/ZUK plánování letní/zimní údržby komunikací.
STANDARDY kategorizace komunikací do cílového a aktuálního standardu a vyhodnocování nákladů na uvedení komunikace do ideálního stavu.
SITINFO základní pasportizace městských komunikací, dopravně-bezpečnostních zařízení a silniční sítě zasahující do území obce.
KANALIZ správy technického a majetkového pasportu kanalizačních zařízení
ZELEN pořizování a údržba pasportu veřejné zeleně včetně příslušných informačních databází.
UCHO zimní úklid chodníků
MHD evidence zastávek, zastávkových stojanů, kolejí, výhybek, tras a linkového vedení městské hromadné dopravy
VETROL evidence prvků kabelového vedení a trolejového vedení