Internetové mapy

Interaktivní mapy pro web patří mezi žádané mapové produkty. Při prohlížení dat nabízejí široké možnosti, jednoduché ovládání a nízké pořizovací náklady.

V rámci firmy najdou internetové mapy uplatnění jak při rozhodovacích procesech a správě dat, tak i při jejich pořizování. Mobilní pracovníci mohou jejich prostřednictvím přistupovat do firemních informačných systémů a získávat nebo pořizovat data přímo v terénu. Přesnost a aktuálnost informací poté přináší větší produktivitu a efektivnost při správě a řízení firmy. Nezanedbatelná je i úspora nákladů, neboť dostupnost GISu přes webový prohlížeč odstraňuje nutnost vybavit všechny uživatele výkonným hardwarem a specializovaným softwarem.

Internetové mapy jsou rovněž skvělým nástrojem pro prezentování informací veřejnosti. Přitažlivá forma mapy s intuitivním ovládáním myší jasně vítězí nad prostou textovou nebo tabulkovou formou publikace dat na internetu. Uživatelé velmi často požadují rychlé vyhledání požadovaných informací spolu s jejich prostorovou lokalizací a internetová mapa je prostředkem, který je rychle dovede k cíli.

Internetové aplikace pro naše zákazníky připravujeme ve většině případů na míru jejim požadavkům. Snažíme se vzhled a ovládání uživatelského rozhraní co nejvíce přizpůsobit účelu, kterému má aplikace sloužit, a určenému vizuálnímu stylu.

Obvykle představuje nasazení internetových map doplňek k instalaci našich GIS systémů, kdy serverá část obslujuje jak desktopové tak webové klienty. Nasazení map může být ale i zcela samostatné nebo s napojením na již existující úložiště relačních dat.

Pokud máte zájem o nasazení internetové mapy, neváhejte nás kontaktovat, a připravíme pro Vás nabídku.

 

Podívejte se na ukázky map