Mapa2015

Nové jádro našich aplikací nese označení CDSw Mapa 2015.

Jedná se o technologickou změnu stávajícího jádra (CDSw Mapa 2010) našich GIS aplikací a GIS serveru, související především s přechodem na novou verzi databázového stroje NexusDB v.4.xx.

Formát grafických a informačních dat u nového jádra zůstává nezměněn, je však rozšiřován o nové vlastnosti, které nejsou zpětně kompatibilní.

Popis novinek GIS aplikací

- Aplikace obsahuje grafické jádro CDSw Mapa 2015.

- Aplikace nyní komunikuje rychleji s aplikačním serverem s použitím čistého TCP protokolu, obdobně jako s datovým serverem.

- Optimalizováno otevírání a správa souborů.

- Významně přepracovány režimy importu dat do referenčních a aplikačních souborů.

- Zavedení tzv. témat popisek. Jedná se o možnost připojit k jednomu grafickému objektu více textových popisek. Každá z nich může mít jiný obsah (i více řádek!) a grafické atributy. Popisky mohou být ovládané aplikací či uživatelem. Pro každé téma lze samostatně u objektu nastavit pozici a rotaci. U uživatelských popisek lze vkládat vlastní text. V aplikaci lze pak jednoduše přepínat mezi jednotlivými tématy, čímž se mění způsob prezentace textových popisek.

- Vybrané pasivní mapové vrstvy převedeny do formátu PILE, který významně urychluje práci s grafickými daty. Díky tomu se zrychluje kresba mapových výřezů.

- Zabudován mechanismus pro bezpečnou práci s grafickými objekty neočekávané verze.

Popis novinek GIS Serveru v. 4.xx

Vylepšení a nové vlastnosti se dotkly téměř všech modulů, které jsou součástí GIS Serveru:

• Modul datového serveru DS

Jádrem datového serveru je databázový stroj NexusDB, který nyní podporuje i běh v 64-bitovém kódu. Tím se dovoluje maximální využití 64-bitových procesorů a jejich výpočetních výkonů.

• Modul aplikačního serveru AS

- Optimalizace komunikace aplikací s aplikačním serverem. Výměna informací mezi klientem a AS probíhá nyní na stejném portu jako datový server. Navíc se používá čistého TCP protokolu (ve verzi 3.x byla komunikace řešena pomocí interní webové služby, která je obecně pomalejší), čímž se zrychlila výměna informací mezi AS a programy. Díky tomu se také uvolnil doposud používaný port (implicitně 8404) a odstranila závislost na nastavení internetového připojení.

- Přidán nový aplikační modul Majetková evidence. Ten umožňuje v GIS aplikacích připojit agendu, která eviduje odpisové události majetku od jeho pořízení až vyřazení.

- Přidán nový aplikační modul Témata popisek. Ten umožňuje v GIS aplikacích připojit k jednomu grafickému objektu více textových popisek.

• Modul přenosu dat

Modul byl zásadně přepracován tak, aby jednoznačně definoval roli serveru a klienta přenosu. Tím se zjednodušuje administrace i informovanost o realizovaných přenosech.

• Modul synchronizace

- Rozšíření přístupových práv k synchronizovaným datům. Je možno separátně definovat množinu klientů (serverů), kteří data posílají a kteří data přijímají.

- Test synchronizace umožňuje ověřit korespondenci synchronizovaných dat klienta a synchronizačního serveru. Funkce zobrazuje rozdíly a dovoluje poslat/stáhnout data tak, aby bylo dosaženo shody.

• Modul aktualizace dat a aplikací

Modul upraven tak, aby se eliminovaly případy neúspěšné aktualizace a nově se dovolovalo aktualizovat i data pasivních mapových vrstev nebo vybraných dat.