Reference

Další GIS aplikace CDSw Mapa2015 v Praze

Hlavní město Praha zakoupilo celoměstské licence dalších GIS aplikací technologie CDSw Mapa2015

Hlavní město Praha zakoupilo celoměstské licence GIS aplikací technologie CDSw Mapa2015 "CYKLO", "BEZBARI", "TEPAOS", "LUK", "KANALIZ" a "EVKOFIN"

• CYKLO - účelový geografický informační systém pro správu cyklistických tras

• BEZBARI - účelový geografický informační systém pro správu a evidenci bezbariérových objektů a sociálních objektů

• TEPAOS – účelový geografický informační systém pro pořizování a údržbu technického pasportu místních komunikací

• LUK - účelový geografický informační pro letní úklid komunikací (komplexní úklid komunikací, odpadkové koše, a komunální odpad)

• KANALIZ - účelový geografický informační systém pro správu technického a majetkového pasportu kanalizačních zařízení

• EVKOFIN - účelový geografický informační systém pro evidenci komunikací pro financování

Maska kreslení grafického souboru

Do jádra aplikací byl přidán nástroj pro masku kreslení grafického souboru

Do jádra aplikací byl přidán nástroj pro masku kreslení grafického souboru

Tento nástroj umožňuje zobrazovat v mapovém výřezu pouze objekty vybrané libovolným grafickým či databázovým výběrem. Ostatní objekty lze variantně zobrazovat "monostylem" či dokonce skrýt

Masky lze ukládat a spravovat v ovládacím panelu

Aplikace pro OS Android pro fotodokumentaci závad

Mobilní aplikace pro pořizování fotodokumentace závad pro chytré telefony nebo tablety s operačním systémem Android

Mobilní aplikace pro pořizování fotodokumentace závad pro chytré telefony nebo tablety s operačním systémem Android v.4-x a výše

Dispečer vybavený chytrým telefonem pořídí v terénu fotografie, které dokumentují konkrétní závadu, jejíž identifikátor je známý. Pomocí speciální aplikace se vytvořené fotografie odešlou na server dispečerů tak, aby se zařadily k uvedené závadě do systému pro zpracování závad GIS aplikace ZAVADY

Vlastnosti mobilní aplikace

• Vyvolání seznamu závad s uvedením základních dat

• Volba závady ze seznamu, nebo zadáním identifikačního čísla

• Vyvolání interního fotoaparátu a volba pořízených fotografií k aktivní (vybrané) závadě

• Zaslání fotografií (včetně zeměpisných souřadnic a nepovinné poznámky) na server dispečerů

Popis celého řešení

GIS aplikace ZAVADY běží na serveru BOJ-FF01, kde data spravuje databázový a aplikační server GIS Server (GS). Pomocí technologie synchronizace dat posílá GS serveru Bojiště on-line data závad na server GIS-MAP. Ten má díky tomu stejný datový obsah jako dispečeři

Server GIS-MAP se nachází v demilitarizované zóně, takže je viditelný z vnější sítě. GS na GIS-MAP vystavuje webovou službu, která umožňuje komunikovat s vnějším prostředím pomocí internetové sítě. Mobilní zařízení předá prostřednictvím speciální aplikace a webové služby data do GIS Serveru na GIS-MAP. Zde jsou pomocí zásuvného modulu (plugin), který zná aplikační logiku programu ZAVADY, data transportována na server BOJ-FF01

Změna modulu "Dokumentace"

Kompletně přepracován modul "Dokumentace"

Kompletně přepracován modul "Dokumentace"

Nyní jsou umožněny vícenásobné vazby dokumentu a sdílené dokumenty.

64-bitová verze GIS serveru

Uvedena do provozu 64-bitová verze GIS serveru (4.3)

Do ostrého provozu byla uvedena nová 64-bitová verze GIS serveru (4.3) technologie CDSW Mapa 2015.

Touto verzí se dovoluje maximální využití 64-bitových procesorů a jejich výpočetních výkonů.

Stránka 1 z 7  > >>