CDSw – City Data Software, spol. s r.o.


CDSw - City Data Software, spol. s r.o. je společností zabývající se tvorbou vlastních aplikací na bázi geografického informačního systému (GIS) a pořizováním a údržbou geografických dat.
Hlavním zaměřením firmy v oblasti poskytování programového vybavení je vývoj geografických informačních systémů (GIS) především pro řešení problematiky správy obecního majetku.
V oblasti zpracování dat provádí firma pořizování a aktualizaci různých grafických a datových informací právě na vlastních geografických informačních systémech speciálně vyvinutých či upravených pro řešení dané problematiky.
Vlastním programovým vybavením zajišťujeme i zpřístupnění dat z GIS na internetu nebo podnikovém intranetu.


Profil firmy

Společnost CDSw – City Data Software, spol. s r.o. byla založena v roce 1992 v Praze s cílem vyvíjet a poskytovat profesionální řešení v oblasti geografických informačních systémů (GIS) zaměřená především na tématiku efektivní správy obecního majetku.

Dnes je CDSw jedním z předních poskytovatelů GIS aplikací na českém trhu dodávající své aplikace a poskytující své služby mnoha subjektům. V České republice máme na osm desítek zázkazníků mezi něž patří vladní organizace, obecní a krajské samosprávy, magistráty měst i soukromé organizace a spolupracujeme i s partnery na Slovensku. Působíme také jako subdodavatelé systémů pro přední systémové integrátory.

Naším cílem je vytvářet a poskytovat aplikace s maximálním ohledem na potřeby zákazníků, s důrazem na kvalitu a komunikaci. Naše produkty jsou postaveny na špičkových technologiích předních světových producentů vývojových nástrojů a databázových systémů. Dodáváme propracovaná GIS řešení postavená na vlastním know-how, především desktopové GIS systémy a webové mapové aplikace.