Nová verze aplikace UCHO 3.xx s jádrem CDSwMapa2020

16. 09. 2019

GIS aplikace UCHO 3.xx je první aplikace, která je postavena na novém jádru CDSwMapa2020.


Aplikace postavené na novém jádru vyžadují pro svůj provoz instalovaný aplikační a databázový server (GIS Server) minimálně verze 4.10.x.x.

 

Hlavní změny obsažené v jádru CDSwMapa2020

        Nové jádro je postaveno tak, že umožňuje snadné rozšíření aplikace pro použití na tabletech a mobilních telefonech (OS ANDROID). Tyto mobilní aplikace dovolují on-line práci s grafickými daty spravovanými příslušnými desktopovými aplikacemi, s využitím technologie synchronizace, případně práci v režimu off-line.


Přepracována mapová vrstva uliční sítě 

 • Databáze křižovatek doplněna o databázové položky zatřídění z hlavního ramena. To umožňuje filtrovat a sumarizovat podle zatřídění ul. sítě i aplikační objekty lokalizované ke křižovatkám
 • Parametrické údaje úseků a křižovatek nyní obsahují aktuální hodnoty nadmořských výšek, sklonu, mapové a skutečné (šikmé) délky a výměry vozovek a parkovišť
 • Do seznamu uličních úseků přidáno vyhledávání podle rozhodnutí a kolaudací
 • V nástrojích uliční sítě přidán seznam rozhodnutí a kolaudací


 • Přidána podvrstva ploch vozovek 


Nová mapová vrstva "Vrstevnice"

 • Umožňuje zobrazení vrstevnic i rychlý výpočet nadmořské výšky aproximací vrstevnic.
 • K dispozici je i aktuální ukazatel nadmořské výšky kurzoru.


Nová mapová vrstva "Chodníky" 

 • Umožňuje liniovou i plošnou grafickou prezentaci.
 • Umožňuje připojení k rozhodnutím a kolaudacím z uliční sítě .


Většina pasivních mapových vrstev byla přepracována 

         (Mapový podklad, parcely, adresy, uliční síť, silniční síť, rastrové snímky, městské části, katastry, DSPS, vodní plochy, zelené plochy, sektory, světelná místa …)

 • Změněny struktury dat pasivních vrstev v adresářích SYS, PAR, DIG, DSP (stará data se nepodporují).
 • Zavedena plná podpora těchto vrstev v mobilních aplikacích.
 • Další zrychlení nástroje "Vyhledat".
 • Přepracována identifikace, nyní nevyžaduje soubor OBJ(Grf). Zrychlení (hlavně v mobilních aplikacích).
 • Nová verze grafického souboru PILE. Elementy ver. 3. Přechod na „UNIstring“.
 • Vrstva PAR umožňuje odlehčenou variantu dat bez ISKN, která ale pro parcely i budovy umožňuje vyhledávání, identifikaci a prohlížení ISKN přes internet.


Přepracována konfigurace

 • Zjednodušen strom konfigurace, přidáno vyhledání větve, vypuštěny nesrozumitelné puntíky.
 • Při nastavování grafických atributů je nyní náhled přímo v konfiguraci. (i v mobilních aplikacích)
 • V administraci jsou u konfigurace uživatele přidány nástroje: Nahrát výchozí nastavení, Nahrát tovární nastavení, Uložit výchozí nastavení. Vždy pro celou konfiguraci, nebo pro vybranou mapovou vrstvu.
 • U konfigurace skupiny přidány nástroje: Nahrát výchozí nastavení, Nahrát tovární nastavení. Zrušena je varianta konfigurace více uživatelů najednou (pomocí teček).


Mobilní aplikace umožňují odlehčenou variantu instalace grafických dat pro jednotlivé vrstvy

 • Grafika (soubory Pile, RAS) se podle přání stahuje až při vykreslování, což výrazně snižuje velikost stahovaných dat při instalaci.


Žádné změny nezasahují do vrstvy GRF, REF ani SAP a nebyla změněna verze Synchronizace. To znamená, že servery lze aktualizovat postupně podle potřeb a ne všechny najednou.

Tento článek je zařazen v těchto kategoriích:
Nezařazeno

HLEDÁTE SPOLEHLIVÉ A PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ?

Staňte se i Vy našimi zákazníky ještě dnes!