Reklamy - aplikace CDSwMapa2020

16. 04. 2020

Nová GIS aplikace „Reklamy“ technologie CDSwMapa2020 je určena pro sběr a vyhodnocení reklam nacházejících se v “zónách omezení reklam“.

Aplikace je nasazena v Ostravě a provozují ji Ostravské komunikace, a.s..

Aplikace má standardně připraveny 3 pasportní vrstvy. 


První vrstva slouží k evidenci ploch reprezentujících "Zóny omezení".


Druhá vrstva je určena pro evidenci bodových objektů představujících umístěné reklamy.

Zjišťování parcely, na které se reklama nachází probíhá automaticky ze systémové vrstvy parcel. Údaje o vlastníku se zjišťují z portálu ČÚZK.

Příslušnost objektu reklamy do zóny omezení probíhá rovněž automaticky dle pozice umístění v mapě.


Třetí vrstva bodového charakteru slouží k umístění odstraněných reklam.

Reklamy přesunuté do vrstvy odstraněných reklam je možné pouze prohlížet.

Přesun reklamy do vrstvy odstraněných reklam probíhá automaticky při nastavení položky „Stav reklamy“ ve formuláři databáze na hodnotu „Odstraněná“,

nebo volitelně po potvrzení v dotazu při rušení objektu reklamy.

Tento článek je zařazen v těchto kategoriích:
Novinky

HLEDÁTE SPOLEHLIVÉ A PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ?

Staňte se i Vy našimi zákazníky ještě dnes!