Tato webová stránka používá cookies

Pro zlepšení služeb používáme cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami. Přečtěte si více o tom, jak cookies používáme a jak je můžete případně odmítnout.

Srdce našich mapových systémů

Srdcem všech našich mapových systémů je CDSw GisServer, který zajišťuje bezpečné uložení dat, jejich zpracování a poskytování klientům. Dále poskytuje servisní a výkonné funkce pro správu připojených mapových aplikací a zajištění komunikace mezi klienty v síťovém prostředí.

Transakční systém správy dat představuje bezpečný a rychlý přístup k informacím uloženým na serveru. Všem klientům, kteří simultálně pracují se stejnými daty, zaručuje, že v každém okamžiku obdrží konzistentní obraz. 

U kritických aplikací mohou být transakce protokolované s garantovaným fyzickým zápisem, kdy je zaručena odolnost proti hardwarovému výpadku.

Multivláknové zpracování požadavků klientů spolu s efektivní správou systémových zdrojů a využitím vyrovnávací paměti dovoluje maximalizovat výkon databázového serveru. Ten je schopen efektivně obsluhovat zároveň všechny klienty pracující s různými aplikacemi na jedné síti, přičemž naplno využívá moderní vícejádrové procesory.

Propracované zálohování dat umožňuje bez zásahu správce automaticky vytvářet zrcadlové kopie databází. Zálohování může probíhat za plného provozu bez nutnosti odpojování klientů a vždy je zaručen konzistentní stav záloh.

GisServer je vybaven algoritmy, které ve volném strojovém čase průběžně optimalizují vybrané typy tabulek (především soubory s grafickými daty) tak, aby mohly být nejčastěji používané výběrové dotazy provedeny efektivně a klientovi byla požadovaná data doručena v co nejkratším možném čase.


Novinky v modulech GIS Serveru 4.xx


Modul datového serveru DS

Jádrem datového serveru je databázový stroj NexusDB, který nyní podporuje i běh v 64-bitovém kódu. Tím se dovoluje maximální využití 64-bitových procesorů a jejich výpočetních výkonů.


Modul aplikačního serveru AS

- Optimalizace komunikace aplikací s aplikačním serverem. Výměna informací mezi klientem a AS probíhá nyní na stejném portu jako datový server. Navíc se používá čistého TCP protokolu (ve verzi 3.x byla komunikace řešena pomocí interní webové služby, která je obecně pomalejší), čímž se zrychlila výměna informací mezi AS a programy. Díky tomu se také uvolnil doposud používaný port (implicitně 8404) a odstranila závislost na nastavení internetového připojení.

  • Přidán nový aplikační modul Připomínky. Ten umožňuje v GIS aplikacích k jednotlivým objektům zadávat termínované události k připomenutí libovolným uživatelům.
  • Přidán nový aplikační modul Témata popisek. Ten umožňuje v GIS aplikacích připojit k jednomu grafickému objektu více textových popisek.
  • Přidán nový aplikační modul podporující Street View v uliční síti
  • Přidán nový aplikační modul podporující Panorama. Umožňuje v novém okně procházet komunikační síť formou fotek pomocí služby volané ze serveru MAPY.CZ.


Modul přenosu dat

Modul byl zásadně přepracován tak, aby jednoznačně definoval roli serveru a klienta přenosu. Tím se zjednodušuje administrace i informovanost o realizovaných přenosech.


Modul synchronizace

  • Rozšíření přístupových práv k synchronizovaným datům. Je možno separátně definovat množinu klientů (serverů), kteří data posílají a kteří data přijímají.
  • Test synchronizace umožňuje ověřit korespondenci synchronizovaných dat klienta a synchronizačního serveru. Funkce zobrazuje rozdíly a dovoluje poslat/stáhnout data tak, aby bylo dosaženo shody.


Modul aktualizace dat a aplikací

Modul upraven tak, aby se eliminovaly případy neúspěšné aktualizace a nově se dovolovalo aktualizovat i data pasivních mapových vrstev nebo vybraných dat.


GIS Server je k dispozici v 32 i 64 bitové verzi, v sestavení jako služba nebo proces.