Tato webová stránka používá cookies

Pro zlepšení služeb používáme cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami. Přečtěte si více o tom, jak cookies používáme a jak je můžete případně odmítnout.

Mobilní přístup k datům je základ

Technologický rozvoj mobilních zařízení (tablet, smartphone) umožňuje jejich využití jako informační prostředek pro sledování dat operativně mimo dosah standardních lokálních sítí a také jako nástroj pro pořizování informací v terénu.

S výhodou se využívají hardwarové prostředky těchto zařízení, které umožňují prostřednictvím čidel a sensorů poskytnout řadu informací využitelných pro zpracování dat.


Integrace mobilních zařízení do systému zpracování dat znamená sdílet stejná data jako standardní GIS aplikace běžící ve stolním počítači. Výměna dat musí obousměrná, tzn. data pořízené v mobilním zařízení musí být k dispozici klientům aplikace lokální sítě a naopak.

GIS aplikace běží na serveru lokální sítě, kde data spravuje databázový a aplikační server GIS Server (GS). Pomocí technologie synchronizace dat jsou data on-line posílána na server, který je viditelný ve vnější internetové síti. Komunikace mezi oběma servery probíhá standardně na portu 8405 (dá se změnit v konfiguraci).

GS na vnějším serveru vystavuje webovou službu (standardní port 80), přes kterou pomocí internetové sítě probíhá komunikace mezi mobilními zařízeními a tímto GIS Serverem. Data zaslaná z chytrého telefonu jsou v GS předána zásuvného modulu (plugin), který zná aplikační logiku zpracovávané oblasti, a následně jsou prostřednictvím technologie synchronizace dat poskytnuta serveru vnitřní sítě.

Toto řešení nevyžaduje, kromě GIS Serveru CDSw, žádné jiné softwarové nebo hardwarové opatření.


Vybavení chytrého telefonu:

  • Operační systém Android v. 4.x a výše
  • Fotoaparát+ GPS
  • Uhlopříčka displeje min. 5“
  • Umožněn datový přenos v internetové síti


Popis mobilní aplikace "Závady na dopravním značení"