Popis aplikace

Aplikace je určena pro platformu Android a byla vyvinuta pro potřeby zadávání závad na dopravním značení (DZ).

Cílem je umožnit zadat zjištěnou závadu přímo v terénu pomocí mobilního zařízení a zdokumentovat její stav pořízenými fotografiemi. Pro lokalizaci závady se využívá interní GPS. Takto vytvořená data se online zasílají na server správce DZ, který má v desktopové aplikaci Dopravamožnost okamžitě registrovat vznik nové závady a zahájit její odstranění. Dodavatel, který je vybaven naší aplikací pro chytrý telefon, informuje pomocí této aplikace zadavatele závady o jejím vyřešení a prokazuje to pořízením fotografií v terénu.

Podstatné je, že desktopové i mobilní řešení se vzájemně doplňuje a data vytvořená v obou platformách (Windows, Android) jsou mezi sebou sdílená.

Úloha předpokládá širokou variantnost všech zúčastněných uživatelů. Program používá správce dopravního značení, který musí mít nejširší možnosti práce i dodavatel, který smí vidět a zabývat se pouze závadami určenými pro něho. Nebo se může jednat o případ, kdy je stejná agenda závad sdílena několika dodavateli.

Proto aktivnímu používání mobilního programu předchází registrace uživatele, takže správce DZ pak ví, kdo a z jaké firmy data o závadě poslal.


Uživatel má k dispozici řadu nastavení, kterými ovlivňuje chování programu a také je zajištěna jeho aktualizace prostřednictvím našeho serveru přímo z prostředí mobilní aplikace.

 


V seznamu závad je aktuální přehled zjištěných nedostatků na DZ. Privilegovaný uživatel (správce) vidí závady všech dodavatelů, ostatní mají dostupné pouze své záznamy. Program je doplněn funkcí pro vyhledání konkrétní závady a bohatým filtrem, který umožňuje redukovat seznam dle zadané kombinace podmínek. Filtr se pamatuje i po vypnutí programu.

 


Při vložení nové závady je potřeba uvést základní údaje (dodavatel, stav, typ, priorita, ... ), které závadu specifikují. Je vhodné přidat i doplňující textový popis. Povinná je lokalizace závady v mapě, při níž se s výhodou využívá schopnosti mobilního zařízení identifikovat svoji pozici pomocí GPS.V mapě uživatel vidí i závady, vyjadřované bodovým objektem, které se v aktivním okolí nacházejí. Pokud automaticky zjištěná pozice neodpovídá reálnému umístění závady, má uživatel možnost souřadnici závady ručně opravit.

 


Pokud jsou k závadě v desktopové GIS aplikaci připojeny dokumenty, je možno je v mobilní aplikaci prohlížet.

Zásadní vlastností je schopnost připojovat k závadě fotky před opravou a po opravě. Přítomnost fotky po opravě je dokonce nezbytná pro nastavení závady do stavu „vyřešeno“. Fotky se pořizují interním fotoaparátem, je také možno zvolit fotky umístěné v galerii, které byly zhotoveny dříve.

 


Mobilní aplikace také počítá s možností výpadku datové sítě. Proto jsou veškeré informace ukládány do interní databáze chytrého telefonu, a pokud není spojení se vzdáleným serverem k dispozici, je možno provádět zpracování dat a přesun na centrální server provést při dostupnosti datové sítě (nebo lokální WiFi)