Tato webová stránka používá cookies

Pro zlepšení služeb používáme cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami. Přečtěte si více o tom, jak cookies používáme a jak je můžete případně odmítnout.

Provozujeme mapové aplikace na našich serverech

Mapy dostupné na Internetu jsou tím nejefektivnějším nástrojem pro publikování a přenos informací. Jsou vždy po ruce, kdykoli a kdekoli je k dispozici připojení k Internetu. Jejich použití je jednoduché a přitom zcela nezávislé na platformě nebo operačním systému.

Provoz internetových mapových aplikací klade zpravidla velké nároky na výkon serveru i kapacitu jeho síťového připojení, neboť efektivní obsluha všech klientů vyžaduje rychlé načtení a zpracování velkých objemů dat.

Pořizovací cena a zejména provozní náklady na potřebnou infrastrukturu jsou proto vysoké a vyplatí se jen u velkých projektů. U projektů s menším počtem přístupů dochází  výrazně nerovnoměrnému rozložení zátěže v čase, kdy krátké časové úseky plného zatížení střídají delší úseky bez aktivity a potenciál serveru bývá z velké části nevyužit. 

V těchto případech je ekonomicky výhodnější mapový hosting.

Našim zákazníkům nabízíme možnost umístění a provozování mapových aplikací na našich serverech. Výhodou je značná úspora nákladů, neboť společná infrastruktura je sdílena několika projekty. Naše řešení zajišťuje vysoký jednorázový výkon pro rychlou a pružnou obsluhu všech připojených uživatelů, škálovatelnost a plynulé rozkládání zátěže mezi servery. Aktualizace dat a mapových podkladů se provádí automaticky podle potřeb a požadavků zákazníka buď jednorázově v nastavených intervalech, nebo jsou změny v datech přenášeny průběžně v reálném čase. Systém podporuje obousměrnou synchronizaci, takže data, která uživatelé vloží pomocí internetové aplikace, mohou být ihned zpětně zanesena do systému zákazníka.


Podívejte se na ukázky hostingu.