Tato webová stránka používá cookies

Pro zlepšení služeb používáme cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami. Přečtěte si více o tom, jak cookies používáme a jak je můžete případně odmítnout.

Aktuální data jsou základem

Kvalitní a aktuální data jsou jednou z nejcennějších a nejdůlejžitějších částí GIS. Pro potřeby zákazníků provádíme pořizování a sběr dat z dodaných mapových podkladů nebo z průzkumu přímo v terénu. Sběr dat provádí naši vyškolení pracovníci. 

Data zpracováváme do digitální podoby pomocí našich speciálně vyvinutých či upravených nástrojů a dodáváme ve formátu podle přání zákazníka.

Zajišťujeme tyto služby

 • pomoc při sběru, zpracování a kontrole dat
 • analýzu existujících dat a vytvoření metodiky převodu do vašeho systému
 • prezentace dat 
 • outsourcing správy a aktualizace dat


Pořízení a zpracování dat

Ucelené a aktuální informace jsou základním předpokladem úspěšného nasazení GIS systémů. Zákazníkům nabízíme pořízení nových nebo aktualizaci stávajících dat, jejich začlenění do používaného systému, případně zajištění kompletní dodávky GIS aplikace na klíč spolu s pořízením dat. Při pořizování geografických dat nabízíme tyto služby:

 • digitalizace nebo vektorizace referenčních podkladů (např. katastrálních map)
 • tvorba uliční liniové sítě
 • tvorba map popisných a orientačních čísel domů
 • digitální zpracování územního plánu
 • pasportizace komunikací, zeleně, dopravního značení, veřejného osvětlení a inženýrských sítí, veřejné dopravy
 • aktualizace a ověření nebo přímý sběr dat v terénu
 • vytváření mapových prvků s inteligentním propojením na databázi


Prezentace

Potřebujete tištěnou mapu? Provádíme velkoformátové tisky vektorových i rastrových map, tisky specifikovaných grafických vrstev a mapových výřezů organizovaných po mapových listech nebo dle konkrétního přání zákazníka. Tiskneme i nástěnné mapy jako obrazy.

Z mapových podkladů zpracováváme výřezy, které poskytujeme v digitální vektorové nebo rastrové formě jako soubory mnoha běžných formátů.

Nabízíme také zpřístupnění dat na internetu nebo podnikovém intranetu. Bez nutnosti instalace dodatečného programového vybavení a bez nutnosti nákupu licencí na GIS software máte možnost prezentovat vaše data širokému počtu uživatelů v přitažlivé a na ovládání jednoduché formě v okně webového prohlížeče. Internetová mapa umožňuje i zpětný vstup od uživatelů.


Outsourcing

Nechte starosti s vašimi daty na nás! Nabízíme kompletní outsourcing správy dat buď formou aktualizace dat v úložišti umístěném na vašem pracovišti, nebo formou správy dat našimi systémy v našem serverovém centru s průběžnou synchronizací dat do vašeho úložiště. Postaráme se o průběžné aktualizování dat, jejich bezpečné zálohování a archivaci.

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte telefonicky nebo elektronickou poštou a my Vám zpracujeme a zašleme cenovou nabídku.