Nabízíme kompletní IT servis v oblasti GIS

V rámci servisní činnosti smluvně zabezpečujeme našim zákazníkům komplexní provozní podporu ke všem našim programovým systémům zahrnující asistenční a konzultační služby a rozšířený pozáruční servis.

Poskytujeme provozní podporu uživatelům našich aplikací, kteří mají, nebo během trvání sevisní smlouvy teprve nakoupí, licence k užívání některého z našich systémů. Do servisní podpory spadá např. vzdálená správa v případě potíží s funkcí software, ověření funkčnosti, nebo pomoci s nastavením, dále veškeré průběžné aktualizace aplikací v rámci jejich hlavních verzí, konzultace k ovládání a správě aplikací pro systémové správce, podpora při aktualizaci pasivních mapových dat společně používaných více sytémy (i od dodavatelů třetích stran), apod.

Poskytujeme konzultace a poradenství v oblasti GIS a sběru dat do GIS.

V rámci pozáručního servisu reagujeme na připomínky a požadavky zákazníka k ovládání, funkcionalitě nebo chování aplikací, ke kterým již vypršela standardní záruční doba, a provádíme případné úpravy v rámci dané  funkcionality aplikace. Reagujeme také na potřeby úprav, které mohou vzniknout aktualizací operačních systémů, na kterých zákazník naše aplikace provozuje.

Přednostně řešíme požadavky zákazníků směřující k doplnění či rozšíření funkčnosti dodaných aplikací.