Tato webová stránka používá cookies

Pro zlepšení služeb používáme cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami. Přečtěte si více o tom, jak cookies používáme a jak je můžete případně odmítnout.

Vytváříme nové aplikace vč. úprav stávajících

Vyvíjíme a dodáváme převážně mapové aplikace a komplexní GIS systémy na klíč. Poskytujeme služby při nasazování geografických informačních systémů, jejich provozu a servisu.

Mimo mapových řešení vyvíjíme i specializované aplikace na zakázku. Platformou pro naše aplikace jsou operační systémy Microsoft Windows.

Úprava existujících aplikací

V našem portfoliu nabízíme řadu hotových produktů, které řeší specializované oblasti zpracování grafických dat. V případě, kdy úloha nepostihuje všechna potřebná specifika zákazníka, nabízíme možnost úprav či doplnění nových funkcí tak, aby výsledný produkt uspokojil veškeré požadavky na jeho nasazení. Při úpravách vždy těsně spolupracujeme se zákazníkem a provedené úpravy necháváme před odevzdáním produktu k vyzkoušení.


Tvorba nových aplikací

V případě úloh, které není možné řešit za použití některého z hotových produktů, jsme připraveni vyvinout pro zákazníka zakázkový GIS na klíč podle jeho zadání ve velmi krátkém čase. Modulární stavba našich aplikací umožnuje nad grafickým jádrem rychle a efektivně vystavět komplexní informační systém do detailů uzpůsobený zadání. Zároveň tím dosahujeme jednotného vzhledu i ovládání, čímž se dále usnadňuje začlenění nového produktu do existujícího firemního GIS informačního systému.  Při vzniku nové aplikace vycházíme buď z existující analýzy problematiky, nebo se aktivně podílíme na jejím vytvoření. Při analýze procesů a datových struktur se zohledňují všechny podmínky uživatele, tzn. zejména vazby na jiné systémy u zákazníka již používané, požadavky na ukládání dat do databází konkrétního výrobce, a pod. 

Speciálním případem zakázkového systému může být realizace aplikace, která nepracuje s digitální mapou. Vycházíme zákazníkům vstříc i v těchto situacích, pokud se nejedná o zpracování problematiky, která výrazně vybočuje z našeho realizačního rámce.