Produkty

Našim zákazníkům nabízíme jak řadu připravených mapových produktů, tak i dodávku specializovaných systémů. Hotové produkty umožňují snížit pořizovací náklady i riziko problémů při nasazení, přičemž zákazníkům nabízíme možnost dílčích úprav, tak aby dodávaná aplikace plně vyhovovala jejich potřebám. V případě speciálních požadavků připravíme řešení, které je vyrobené zákazníkovi přesně na míru. Přitom vycházíme z analýzy prostředí, do kterého bude aplikace nasazena, a procesů, na kterých se bude podílet. Naším cílem je vždy úspěšný produkt a spokojený klient.

GIS aplikace pro desktopy

Základem firemních geografických informačních systémů jsou vždy desktopové GIS aplikace, které jsou nezbytnou komponentou k vytváření, editaci, publikování a analýze map a geografických dat.


Naše ověřené, výkonné a snadno použitelné GIS aplikace umožňují snadné propojení prostorových i relačních firemních dat a jsou vyvinuty speciálně pro řešení v oblasti evidence, správy a údržby obecního majetku, územního rozhodování a plánování, správy inženýrských sítí a dalších oblastí veřejného života.

Internetové mapy

Všude tam, kde je kladen důraz na jednoduchost a operativnost při přístupu ke geografickým datům, nebo tam, kde je důležitá široká a na platformě nezávislá přístupnost, se uplatní internetové a mobilní mapové aplikace kombinující v sobě elegantně bohatost obsahu a jednoduchost ovládání.


Naše interaktivní mapy přináší snadnou prezentaci grafických dat z firemních GIS systémů bez nutnosti instalovat specializované aplikace, ideální způsob přístupu ke geografickým datům v terénu a v neposlední řadě atraktivní způsob prezentace činnosti na veřejnost.